Улугьбек Исмаилов — Бахтли кино

Улугьбек Исмаилов — Бахтли кино

Улугьбек Исмаилов - Бахтли кино
Улугьбек Исмаилов - Бахтли кино

Улугьбек Исмаилов — Бахтли кино Текст песни

Йоним-йоним-йонимдасан,
Ешит-ешит-ешитяпман
калбингнинг кулгусини, жоним.

Денгиздан келайотган шамол
Сочларингни ойнар майин,
Айтгин, бундан хам афзалрок бахт
Яна-яна кайда бор?

Сен менинг янги кашф етилган саййорамсан,

калбимни чинакам йоритган йоругликсан.

Салом-салом, келдим сен томон,
Сени бахтинг безовта килмокда, жоним.
Салом-салом, менга калбингни оч,
Мени мехринг билан таминлагин хар он.
Бизнинг бахтимиз гойо якуни бахтли кино.

Ишон-ишон-ишон жоним,
У туш емас, гозал ройо,
Шунчаки мен сенинг йонингдаман,
Сен еса мени.

Йодим-йодимда саклайин
Озгача бу лахзаларни,
Ширин уйкуга кетганингда согинсам,
Еслайин шуни.

Мен сенинг янги кашф етилган саййорангман,
калбингни чинакам йоритган йоругликман.
Мен сенинг кахрамонинг, синовлардан отиб болдик,
Нигохинг бахтга тола, куйош чиройли ботмокда кара, кара.

Салом-салом, келдим сен томон,
Сени бахтинг безовта килмокда, жоним.
Салом-салом, менга калбингни оч,
Мени мехринг билан таминлагин хар он.
Бизнинг бахтимиз гойо якуни бахтли кино.

(Салом-салом, келдим сен томон,
Мени бахтим безовта килмокда, жоним…)
 

Кушик матнлари
Улугьбек Исмаилов — Бахтли кино