Сарвар ва Комил — Телбаман

Сарвар ва Комил — Телбаман

Сарвар ва Комил - Телбаман
Сарвар ва Комил - Телбаман

Сарвар ва Комил — Телбаман Текст песни

Хурсандман сени корганимдан,
Халиям оша-оша ширин табассум.
Есингдами оша сонгги кадам?
Сен кетардинг, мен еса колгандим махзун.

Хатоларимиз ювди коз йошлар,
Ахир отди неча махзун йиллар.
Билганимда балки кутмас едим,

кайтмаслигинг билсам, койвормас едим.

Майли мени телба де йо хаста бечора,
Сен, не ахволда, деб юрагимдан сора.
Майли бир телбаман аклдан озган,
Оз-озидан кечиб, бир сенга ишонган.
Телбаман…

Хамма нарсага вакт даво дерлар,
Негадир мен учун бу давомас, жазо!
Сен айтардинг, сиздан кечмайман деб,
Балки шунга ишониб болдим бевафо.

Аслида еса хар хил еканмиз,
Балки шунга узок-узокдамиз.
кийналган бир менман, сен еса жим,
Балки кутдинг, балки унутдинг.

Майли мени телба де йо хаста бечора,
Сен, не ахволда, деб юрагимдан сора.
Майли бир телбаман аклдан озган,
Оз-озидан кечиб, бир сенга ишонган.
Телбаман… Телбаман… Телбаман…

Бир сенга ишонган… (Телбаман)
Бир сенга ишонган…

Хурсандман сени корганимдан,
Халиям оша-оша ширин табассум.
Есингдами оша сонгги кадам?
Сен кетардинг, мен еса колгандим махзун.

Кушик матнлари
Сарвар ва Комил — Телбаман