Райхон — Сен кетдинг

Райхон — Сен кетдинг

Райхон - Сен кетдинг
Райхон - Сен кетдинг

Райхон — Сен кетдинг Текст песни

Факат битта дарахт – сен севган гилос
Гулламади кайта келса хам коклам.
Битди деб ойласам айрилик доги,
Сени есга солди гулламай у хам.

Сен кетдинг, сен кетдинг,
Кетмади мендан бу фалак,
Юлдузлар мен билан, мен билан бу гуллар.
Булутлар кетмади, йомгирлар йогди,
колдилар мен билан сен юрган йолларинг,
Сен кетдинг.

Сени унутгандим, такдирга кониб,
кисмат каршисида бошни егиб жим,
Аммо гулламаган гилосни кориб,
Хайрат ва хасратдан йигладим сим-сим.

Сен кетдинг, сен кетдинг,
Кетмади мендан бу фалак,
Юлдузлар мен билан, мен билан бу гуллар.
Булутлар кетмади, йомгирлар йогди,
колдилар мен билан сен юрган йолларинг,
Сен кетдинг. (х2)

Кушик матнлари
Райхон — Сен кетдинг