Озодбек Назарбеков — Бу кеча

Озодбек Назарбеков — Бу кеча

Озодбек Назарбеков - Бу кеча
Озодбек Назарбеков - Бу кеча

Озодбек Назарбеков — Бу кеча Текст песни

Йор келмадинг бу кеча,
Васлингга зор болдим неча.
Ушбу тун болди зимистон,
Васлингга зор болдим яна бу кеча.

Йор келмадинг бу кеча,
Васлингга зор болдим неча.
Ушбу тун болди зимистон,
Хуснингга зор болдим яна бу кеча.

Бу кеча, яна бу кеча,
Васлингга зор болдим неча.
Бу кеча, яна бу кеча,
Хуснингга зор болдим яна бу кеча.

(Яна, яна бу кеча, сенсиз бу кеча,
Йор, келмадинг бу кеча, йор.)

Козларим йолингда зор,
Фирок отинг жонимга озор,
Сенсиз отди бу туним,
Мехрингга зор болдим яна бу кеча.

Бу кеча, яна бу кеча,
Васлингга зор болдим неча.
Бу кеча, яна бу кеча,
Мехрингга зор болдим яна бу кеча.

Чикмасдан осмонга ой хам,
Кимсасиз колди йой хам,
Согиндим васлингни зор,
Васлингга зор болдим яна бу кеча.

Чикмасдан осмонга ой хам,
Кимсасиз колди йой хам,
Согиндим васлингни зор,
Мен сенга зор болдим яна бу кеча.

Бу кеча, яна бу кеча,
Васлингга зор болдим неча.
Бу кеча, яна бу кеча,
Мехрингга зор болдим,
Мен сенга зор болдим яна бу кеча,
Созингга зор болдим яна бу кеча.

Кушик матнлари
Озодбек Назарбеков — Бу кеча