Кодиржон Мирашуров — Бир кадам

Кодиржон Мирашуров — Бир кадам

Кодиржон Мирашуров - Бир кадам
Кодиржон Мирашуров - Бир кадам

Кодиржон Мирашуров — Бир кадам Текст песни

Иккимизнинг ортамизда
Йок, дилоро, бир кадам.
Шунчалар мушкулми коймок
Сенга, зебо, бир кадам?

Шунчалар мушкулми коймок

Сенга, зебо, бир кадам?

Козларимнинг нури болди
Йолга пояндоз, кел.
Козларимнинг нури болди
Йолга пояндоз, кел.

Мен сени Зухрою Ой деб,
лтижо килдим ва лек –
Сен йироксан, гарчи менга
Ою Зухро бир кадам.

Сен йироксан, гарчи менга
Ою Зухро бир кадам.

Бас, шикоят килма, Еркин,
Жур’ат айлаб йолга чик. (х2)
Сенга бир одим Самарканд,
Сонг Бухоро бир кадам. (х2)

Йок, дилоро, бир кадам… {х3}

Кушик матнлари
Кодиржон Мирашуров — Бир кадам