Илтижо узбекча шеър

Илтижо узбекча шеър

Илтижо

Oллох, дарё кил мени, сигмайин узанимга,
Улкан харсанглар аро топай иймон йулини.
Шамол булайин-да мен, солажак тузонимга,
Каратай бефарк,бегам башарият дилини.

Oллох, булут кил мени, тулган умид ёшига,
Гумон соябонининг синайин бардошини.
Ишончга ишончимни тусганларнинг бошига,
Дул булиб ёгайин мен, ёрай шубха тошини.

Oллохим, ут кил мени доим ёнай гуркираб,
Губор босган кузларни ачиштирсин тутуним.
Мусичадек мунгайиб, хакикатдан ётсираб,
Кул босган юракларга
Солай виждон утини.

Oллох, тупрок кил мени, хокисор булсин таним,
Узин тог деган кирга айтай тупрок сузини.
Юзимга оёк босган хар бир нокас кимсанинг,
Багримга олай аввал,изини, сунг узини.

Oллохим, тог кил мени, тоши бардошдан булсин!!!

Шерлар
Илтижо узбекча шеър