Жавонбахт

Жавонбахт


Жавонбахт

Бахтли, бахтиёр, хушбахт


Жавман

“Жав“ сузи билан бошланган баъзи исмларнинг кискарган шакли…


Давлатберди

Бой, бадавлат, бахтли, саодатли, давлатманд, тоълеи порлок. Таркибида Давлат сузи бор (Давлатали, Давлатмурод) кушимча эга кисми…


Бадрулла

Аллохнинг бенуксон етук, кухлик фарзанди…


Абулфайз

Олижаноб, олихиммат, ута мурувватлининг отаси…


Жиба

Жибадек (металдан тусиб ясалдан харбий кийим) мустахкам, химояланган бола…


Асрор

Сир, яширин, махфий ёки куп нарсадан хабардор, пурхикмат…


Жавкирон

Кар. Навкирон…


Зийодкузи

Кар. Зийод ва Кузи…


Алохида

узгалардан ажралиб тутувчи, узгача…


Девонмухаммад

Улгайиб мансабдор булсин ва Мухаммад (сав) куллаб, асраб юрсин…

Болалар исми, Исмлар маъноси
Жавонбахт