Енгилди

Енгилди


Енгилди

Касал енгилди, энги сугайиб кетади маъносид


Залил

Тубан, паст; бечора, факир, гадой. Ота-она узларининг фарзандга мухтож булганини шундай ифодалайди…


Аваз

Аввалги турмаган болаларни урнига, эвазига келган бола….


Идимухаммад

Ҳайит куни туғилган ўғилни Муҳаммад (сав) ўз паноҳига олсин…


Абдухаким

Тенгсиз акл ва хикмат сохибининг, яни Аллохнинг кули…


Абулфидо

узини бахшида этувчининг, вафодорнинг отаси…


Зафариддин

Диннинг зафари, голиблиги; диннинг икболи, истикболи…


Етти

Оиладаги еттинчи угил (фарзанд) ёки фарзандларимиз етарли булди, коникдик, бошка тугмайман“ маъносидаги ном…


Дилниёз

Дилдан истаб, кумсаб эришилган инъом, совга (фарзанд)…


Душан

Душанба куни таваллуд топган угил…


Айни

Айниддин (кар.), Айнижамол (кар.) исмларнинг эркалаш — кискариш шакли…

Болалар исми, Исмлар маъноси
Енгилди