Дунди

Дунди


Дунди

Шу киздан кейингиси угил булсин


Гулабза

Гулга ухшаш, гулчехра; гузал, зебо…


Гулжаннат

Жаннат гули, тенгсиз гузал киз. Кар. Гул ва Жаннат…


Азро

Иффатли, номусли, бокира ёки чиройли, гузал, зебо…


Амбар

Кар. Анбар…


Баходира

Жасур; довюрак киз…


Гулнома

Асли Гулнамо, яъни каби гул, гулмонанд, гузал, зебо киз…


Динора

Тилло тангадек кимматли, кадрли, яъни азиз, муътабар киз. Шакллари: Динорой, Динорхон…


Бибихожар

Кар. Биби ва Хожар…


Гултана

Кадди гулдек куркам, хушбичим киз. Сол: Гулбадан…


Бехи

бихи — бехи — соглик, саломатлик; яхшилик ёки макбул, ёкимтой киз…

Исмлар маъноси, Кизлар исми
Дунди