Дилсоз — Юрагим йиглар

Дилсоз — Юрагим йиглар

Дилсоз - Юрагим йиглар
Дилсоз - Юрагим йиглар

Дилсоз — Юрагим йиглар Текст песни

Нима килай, калбингга сигмадим,
Тунлари йигладим, йигладим, нега йоксан?
Билмай сенга конглимни богладим,
калбимда бир охсан, йонимда йоксан,
калбимда йонган чогсан.
калбим сени, сени сорар,
Бир сенинг висолингни козлар.

Озоринг мени, мени кийнар,
Юрагим йиглар.
Бу калбим сени, сени сорар,
Йонингда болишини созлар,
Козларим уни, уни излар.
Нега сен айтгин,
Мени йолгиз колдирдинг, бахтинг ойлаб?
Нима топдинг айт, калбим синдириб,
Багримни йондириб?
Кетдинг йолгизим, нега?
Яшайманда, озимни кондириб,
Согинчни кондириб,
Тунлари багримда хотиранг.
Бу калбим сени, сени сорар,
Бир сенинг висолингни козлар.
Озоринг мени, мени кийнар,
Юрагим йиглар.
Бу калбим сени, сени сорар,
Йонингда болишини созлар,
Козларим уни, уни излар.
Нега сен айтгин,
Мени йолгиз колдирдинг, бахтинг ойлаб?
Бу калбим сени, сени сорар,
(Юрагим йиглар)
Бир сенинг висолингни козлар,
Озоринг мени, мени кийнар,
(Козларим излар)
Юрагим йиглар.
Бу калбим сени, сени сорар,
(Озоринг кийнар)
Йонингда болишини созлар,
Козларим уни, уни излар,
(Юрагим йиглар)
Юрагим йиглар…

Кушик матнлари
Дилсоз — Юрагим йиглар