Дилсоз — Йонингда йоринг

Дилсоз — Йонингда йоринг

Дилсоз - Йонингда йоринг
Дилсоз - Йонингда йоринг

Дилсоз — Йонингда йоринг Текст песни

Бехуда коп гаплар билан озингдан, айол,
Бездирма бекор йору-жонинг,
Дил уйин вайрон ета кормасин хеч качон
Йонингдаги мехрибонинг.

Кеч болгандан кейин сен коп болма хайрон,
Бу пушаймон кимматга тушади йомон.
Ехтийот бол, калбини койма синдириб,
Сабр деган косасин койма толдириб.

Йонингда йоринг,
Юрагингдаги боринг,
Хам танангдаги жонинг,

Хато – буни унутмогинг.

Йонингда йоринг,
Хар дам ширин хайолинг,
Хам жуфти, хам халолинг,
Керак буни тушунмогинг.

Йонингда йоринг,
Уйда очмас чирогинг.
Хаммадан якинрогинг,
Хато – буни унутмогинг.

Йонингдаги йоринг,
Шудир ишонган богинг,
Хар дам суянган тогинг,
Керак буни тушунмогинг.

Арзимаган рашклар билан режалар тузма,
Тинчини бузма йору-жонинг.
Суриб хом хайол юравермагин, ей айол,
Ехтийот кил мехрибонинг.

Унда кора севгинг-ла хайрон колдиргин,
Юрагида очмас бир олов йондиргин.
Козлари озингдан озгани кормасин,
Ошанда хам йорнинг сазаси олмасин.

Йонингда йоринг,
Юрагингдаги боринг,
Хам танангдаги жонинг,
Хато – буни унутмогинг.

Йонингда йоринг,
Хар дам ширин хайолинг,
Хам жуфти, хам халолинг,
Керак буни тушунмогинг.

Йонингда йоринг,
Уйда очмас чирогинг.
Хаммадан якинрогинг,
Хато – буни унутмогинг.

Йонингдаги йоринг,
Шудир ишонган богинг,
Хар дам суянган тогинг,
Керак буни тушунмогинг.

Йонингда йоринг,
Юрагингдаги боринг,
Хам танангдаги жонинг,
Хато – буни унутмогинг.

Йонингда йоринг,
Хар дам ширин хайолинг,
Хам жуфти, хам халолинг,
Керак буни тушунмогинг.

Йонингда йоринг,
Уйда очмас чирогинг.
Хаммадан якинрогинг,
Хато – буни унутмогинг.

Йонингдаги йоринг,
Шудир ишонган богинг,
Хар дам суянган тогинг,
Керак буни тушунмогинг.

Кушик матнлари
Дилсоз — Йонингда йоринг