Гулим

Гулим


Гулим

“Гул“ сузи билан бошланадиган баъзи кушма исмларинг эк. Шакллари: Гулимбой, Гулимжон


Дилниёз

Дилдан истаб, кумсаб эришилган инъом, совга (фарзанд)…


Боситулла

Аллохнинг ризку рузлик бандаси ёки Аллохнинг рух бахш этган бола…


Дониёржон

Аллохнинг эхсони, совгаси ва инояти манони беради…


Абдусоат

Омадли, бахтли соатда тугилган кул (бола)…


Идрок

Ақлли, билимдон, фаҳм-фаросатли…


Жияншо

Кар. Жиян ва Шох…


Акром

Каранг …


Жиянназар

Аллох илтифот (назар) килиб берган жиян бола…


Баёнкул

Аллохнинг бадавлат, бахтли бандаси…


Додхо

Адолашпарварл хакконият ва тугрилик сохиби. Додхо — утмишда Бухоро хонлигида юкори мансаблардан бири булган ва у хон олдига кирувчиларни кабул киливчи шасх хисобланган…

Болалар исми, Исмлар маъноси
Гулим