Гуламза

Гуламза


Гуламза

Гул каби гузал, гулчехрали киз. Эхт.: Гулафзо


Гулбустон

Хаёти бустон гули, гуллар богидек яшнаган булсин…


Дилафза

Кар. Дилафруз…


Атир

Ёкимли, ёкимтой, хавас киларли…


Асел

Кар. Асал…


Аслия

Соф, покиза, тоза; аслзода…


Бория

Кар. Борий (Борий+а)…


Гултовус

Гулдек чиройли ва товусдек товланувчи зебо киз…


Валия

Такводор, художуй аёл…


Дилфуза

Дилфируза исмнинг узгартирилган шакли. Дилни ёритувчи, кунгилга, калбга шодлик, кувонч олиб келувчи, шавк багишловчи, тенгсиз, куркам…


Захро

Ёрқин, равшан, оқ юзли, нурли ёки интилувчи, ҳавас қилувчи…

Исмлар маъноси, Кизлар исми
Гуламза