Ганай

Ганай


Ганай

Ганай-туршак, туршакдек махкам, мустахкам бола


Анхорали

Умри анхордек окиб турсин ва Али уз панохида асрасин…


Боис

Зарур, керак, даркор; кутилган, орзу килинган бандаси…


Еттиназар

Аллохнинг илтифот килиб берган еттинчи бола…


Жумадурди

Кар. Жуматурди…


Абдуахад

Ёлгизнинг, яккаю-ягонанинг, яъни Аллохнинг кули…


Бободавлат

Бобосиниг исми берилган бой, бадавлат бола…


Жумабек

Кар. Жума ва Бек…


Бурон

Бурон пайтида тугилган угил ёки буронбой уругига мансуб бола. Шакллари: Буронбой, Буронкул, Буроной…


Билимжон

Билимли, акл ва заковатли бола…


Зубайр

Кучли, кудратли, аклли, доно, бакувват…

Болалар исми, Исмлар маъноси
Ганай