Ботир Кодиров — Дилда

Ботир Кодиров — Дилда

Ботир Кодиров - Дилда
Ботир Кодиров - Дилда

Ботир Кодиров — Дилда Текст песни

Мухаббат фирокларида,
Юрагим кийнокларида,
Дил сендан йирокларида,
Сени согинаман.
Согинганим билмайсан,
Билиб козга илмайсан,
Нечун йоклаб келмайсан,

Сени согинаман.
Согинч тола дилларим,
Сизга зордир кунларим,
Ороми йок тунларим,
Мен сени согинаман.
Дилда кайгу, озорим,
Йетмайди сизга зорим,
Отиб кетган бахорим,
Сени согинаман.
Дилда кайгу, озорим,
Дилда йетмас сизга зорим. (х2)
Йолгонмиди созларинг?
Дилда колган изларинг.
комсаб сенинг козларинг,
Мен сени согинаман.
Дилда кайгу, озорим,
Йетмайди сизга зорим,
Отиб кетган бахорим,
Сени согинаман.
Дилда кайгу, озорим,
Дилда йетмас сизга зорим. (х2)
Дилда кайгу, озорим,
Йетмайди сизга зорим,
Отиб кетган бахорим,
Сени согинаман.
Дилда кайгу, озорим,
Дилда йетмас сизга зорим. (х2)

Кушик матнлари
Ботир Кодиров — Дилда