Бир Бирингизни…

Бир Бирингизни…

Бир Бирингизни...
Бир Бирингизни...

… Бир Бирингизни йукотиб куйишдан куркинг….
….. Эртага кайтиб келади деб зинхор кутиб утирманг…

…. Кайрдан биласиз балким бугун уни сунгги куни булгандур…
…. Бир бирингизни Севинг, Тушунинг, Курашинг…
…. Арзимас бир бахона Арзимас Oдамлар учун Арзирли Мухаббатизи ва унга Арзийдиган Инсонизи ЙУКOТИБ КУЙМАНГ….

Афоризмлар
Бир Бирингизни…